Ιδεολογία

Δεξιά, αριστερά, κέντρο και άκρα! Ορολογίες που από τη φύση τους διαχωρίζουν και ταξινομούν. Η μεγάλη αλήθεια όμως είναι πως υπόσχονται προεκλογικά και μετά τις εκλογές βρίσκουν λόγους και αιτίες για να εξηγήσουν γιατί δεν πραγματοποιήθηκαν.

''Πολιτική είναι η ικανότητα να παρουσιάζεις σήμερα τι θα γίνει αύριο και να εξηγείς αύριο γιατί δεν έγινε''

Από την ίδρυση του 'Οραμα Αναγέννησης Ελλάδος το 2016 η τοποθέτηση πως δεν υπάρχει ιδεολογικός διαχωρισμός ήταν και παραμένει απολύτως ξεκάθαρη. Το μόνο που μπορεί να προσδιορίσει τα ιδανικά και τον προσανατολισμό είναι ο ''Έλληνας πολίτης''
Αφήνουμε τις κενές περιεχομένου αναχρονιστικές ιδεοληψίες, στεκόμαστε ψηλά σε όλες τις διαστάσεις και προχωράμε για να υλοποιήσουμε το όραμα για την αναγέννηση της Ελλάδας.

''Ιδεολογική ταυτότητα του Όραμα Αναγέννησης Ελλάδος ο Έλληνας πολίτης''